fbpx
Snusfornuft
Foto: Dreamstime

Hvordan ser vi i Swedish Match på kontakten mellom tobakksbransjen og politikerne?

De siste årene har vi invitert mange politikere til hagefesten vår under Arendalsuka. Hvordan ser vi i Swedish Match på kontakten mellom tobakksbransjen og politikerne? Det er viktig for oss at det ikke hersker noen tvil om at arrangementer vi inviterer til selvfølgelig er innenfor både norske og internasjonale regler.

Swedish Match tror på åpenhet. Derfor publiserer vi dette innlegget på Snusfornuft, vårt nettsted hvor vi er åpne og ærlige om våre betraktninger, vurderinger om alt som handler om snus.   

Først av alt vil vi presisere at Swedish Match er et selskap som utelukkende selger snus, ikke sigaretter. Vi er riktignok i tobakksbransjen, men det er en stor forskjell. Hvert år dør 6000 nordmenn av røyking, mens det ikke er noen dødsfall knyttet til snusbruk.

Det skiller oss ikke bare fra sigarettprodusentene, men også fra mange andre næringer representert og besøkt under Arendalsuka, som bryggerinæringen, næringsmiddelindustrien, transportindustrien og våpenindustrien.  

Det er viktig å få frem at det ikke er noe i norsk lov eller internasjonale konvensjoner som forbyr politikere eller myndighetspersoner å møte tobakksbransjen. Noen hevder at norske politikere ikke har lov til å møte tobakksbransjen på grunn av WHOs rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader (FCTC). Det er ikke riktig av flere grunner.    

For det første står hver enkelt stortingsrepresentant selvfølgelig fritt til å møte og motta informasjon fra hvem de selv måtte ønske.  

For det andre: Norge har ratifisert FCTC og konvensjonens artikkel 5.3 sier at «Partene skal, i utformingen og gjennomføringen av sin offentlige helsepolitikk når det gjelder forebygging av tobakksskader, ta forholdsregler for å beskytte denne politikken mot kommersielle og andre interesser knyttet til tobakksindustrien, i samsvar med sin nasjonale lovgivning».  

Ordlyden i denne bindende konvensjonen inneholder altså ikke et forbud mot å møte tobakksbransjen. WHO har også utarbeidet ikke-bindende retningslinjer for implementering av artikkelen, men heller ikke der finnes formuleringer som nekter politikere å delta på arrangementer eller møter i regi av tobakksbransjen. Det ble bekreftet av EU-kommisjonens sekretariat i forbindelse med behandling av en klage i 2013:  

“First and foremost, it is important to underline that the WHO Guidelines for the implementation of Article 5.3 of the FCTC are not binding. Parties are encouraged to follow them to the extent possible, in accordance with their national law. Those Guidelines contain no specific compulsory requirements on holding meetings or on the publicity of such meetings.” 

For det tredje: Solberg-regjeringen gjorde i 2020 en vurdering av om tobakkskonvensjonens bestemmelser betyr at norske politikere ikke kan møte tobakksbransjen. Da konkluderte justisdepartementets lovavdeling med at «Bestemmelsen forplikter statene til å ta forholdsregler for å beskytte den offentlige helsepolitikken mot påvirkning fra tobakksbransjen, men kan neppe tolkes dithen at det kreves et forbud mot at offentlige myndigheter har kontakt med tobakksbransjen»

Det er med andre ord en feilaktig juridisk tolkning å hevde at internasjonale forpliktelser eller norsk lov forbyr politikere eller rådgivere å møte tobakksbransjen.  

Norge er, sammen med Sverige, et av landene i verden med færrest røykere. Ifølge Folkehelseinstituttet tror folk i Norge likevel at snus er langt skadeligere enn det faktisk er, og myndighetenes kommunikasjon om snus bidrar til å forverre den misoppfatningen. Det bidrar til at flere begynner å røyke og færre har en motivasjon for å slutte. Derfor er det ofte bra å lytte til et mangfold av meninger, uavhengig av hvem som er avsender.   

Snus er også en skandinavisk kulturtradisjon med lange tradisjoner i Norge. Bare se på maleriet som henger bak talerstolen i stortingssalen. Snus er ikke sunt, noe få nytelsesmidler er, men det er heller ingen som dør av snus. Mange snuser for å slutte å røyke og mange snuser rett og slett fordi det er et nytelsesprodukt.  

Vi svarer alltid på spørsmål, stiller gjerne i debatter eller bidrar med all informasjon beslutningstagere, embetsverk, media og andre måtte ønske. Vi forventer at det vi sier møtes med den samme kritiske sansen som alle andre næringsaktører møtes med.  

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.