fbpx
Snusfornuft
Nils Erlimo er kommunikasjonsdirektør i Swedish Match.

Snusbom i P3-nyhetene

I dagens P3Nyheter kl. 10 kunne man høre at flere og flere unge snuser, og at Helsedirektoratet er bekymret over utviklingen. Men hva er egentlig nyheten?

Snusforbruket har de siste årene vært stabilt, også blant unge. Burde ikke nyheten heller være at vi er i ferd med å få en hel generasjon av ungdommer hvor så og si ingen røyker fast?  

Det er nemlig sant: Norsk ungdom begynner ikke lenger å røyke. Ifølge SSB er det kun én prosent av nordmenn mellom 16 og 24 år som røyker. Det er helt unikt i verdenssammenheng. Mindre røyking og færre røykere fører med seg en enorm helsegevinst, og det estimeres at snus er 90-99 prosent mindre skadelig enn sigaretter.  

For kort siden sendte 100 folkehelseeksperter et brev til WHO der de ba den globale helseorganisasjonen om å anerkjenne mindre skadelige tobakks- og nikotinprodukter, som snus, som et bedre og sikrere alternativ til tradisjonelle sigaretter. Ekspertene skriver at skadereduksjonen ved mindre tobakksrøyking innebærer betydelige folkehelsemuligheter, men at tilnærmingen til tobakkspolitikk og folkehelse til nå har vært mislykket.

Det har med andre ord vært svært positivt for den globale folkehelsa at færre unge begynner å røyke og at flere røykere nå velger snus og e-sigaretter. Det hadde vært utrolig mye mer bekymringsfullt for den nasjonale folkehelsa hvis statistikken viste at flere og flere unge røyker. 

Snusbruken blant unge i Norge har de siste ti årene vært stabil. Ifølge SSB er det 18 prosent mellom 16 og 24 år som snuser daglig. Det er en nedgang fra 21 prosent i toppåret 2013 og bare ett prosentpoeng mer enn i 2010. 

I nyhetsinnslaget på P3 får man også høre en unge kvinne fortelle at hun begynte med snus som 16-åring for å slanke seg. Dette anbefaler vi selvsagt på det sterkeste at man ikke gjør, og minner om at snus er et nytelsesprodukt for personer over 18 år. Snus er ikke helsekost, og inneholder nikotin som er avhengighetsskapende. Nikotin i store mengder er ikke sunt, akkurat som kaffe og sukker i større mengder ikke er sunt.  

Det er bedre at unge ikke snuser enn at de snuser. Men det er veldig mye bedre å snuse enn å røyke, noe som er alternativet for mange. Som vi dessuten også vet, var røyking mye vanligere hos unge før flere og mindre skadelige tobakk- og nikotinprodukter ble tilgjengelig.

Ikke bare bidrar snus til en bedre nasjonal folkehelse og at flere slutter å røyke, men skal vi tro skal vi tro forskerne i Folkehelseinstituttet, bidrar snus også til at mange aldri begynner å røyke: «Vi må likevel gå ut fra at en del av våre aldri-røykere som begynner med snus ellers ville ha begynt med sigaretter dersom snus ikke hadde vært tilgjengelig». 

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.