fbpx
Snusfornuft

100 eksperter med skarp kritikk av WHOs tobakkspolitikk: – Dere avviser en global folkehelsestrategi som kan redde flere millioner liv

Ekspertene ber nå WHO akseptere mindre skadelige tobakks- og nikotinprodukter, som snus og e-sigaretter, som et bedre og sikrere alternativ til tradisjonelle sigaretter.

Mandag 18. oktober sendte 100 forskere, leger og eksperter på nikotin- og tobakkskontroll ut et et åpent brev om det de mener er Verdens helseorganisasjons (WHO) «mislykkede tilnærming til tobakkspolitikk og folkehelse». Ekspertene ber nå WHO akseptere mindre skadelige tobakks- og nikotinprodukter, som snus og e-sigaretter, som et bedre og sikrere alternativ til tradisjonelle sigaretter.

Ekspertene, som kommer fra hele verden, peker i brevet på at det finnes overbevisende resultater som viser at snus og andre alternative nikotin- og tobakksprodukter er mye mindre skadelig enn sigaretter, og at disse produktene kan erstatte sigarettrøyking både for enkeltpersoner og på befolkningsnivå.

Brevet er utarbeidet i kjølvannet av den kommende konferansen i WHOs Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) i november, der landene skal diskutere videre prioriteringsområder i den globale tobakkspolitikken. I den anledning reagerte flere fagfolk på at det de mener er protokollens viktigste mandat, nemlig Tobacco harm reduction (THR), ikke eksplisitt er nevnt som et diskusjonspunkt på konferansens dagsorden.

I dag skiller WHO ikke mellom tobakksrøyking og andre mindre skadelige alternativer. Fagpersonene bak brevet mener WHO, istedenfor en fornyet tilnærming til forskjellige typer tobakksprodukter, heller presser frem utilsiktede konsekvenser av politiske forslag (som forbud), som vil hindre røykere i å bytte til sikrere produkter som snus, damp eller andre former for røykfri tobakk.

En av de som har underskrevet brevet er Karl Erik Lund fra Folkehelseinstituttet. I den klare oppfordringen til WHO skisserer Lund og en rekke andre eksperter på tobakksbruk og folkehelse, hvordan skadereduksjon ved mindre tobakksrøyking innebærer betydelige folkehelsemuligheter, hvis de tas ordentlig til etterretning.

De etterspør også konkret handling og mener at WHOs definisjon av «tobakkskontroll» plikter til å inkludere skadereduksjon som en del av tobakkspolitikken.

Ekspertene understreker at snus og andre alternative produkter er helt avgjørende for å hjelpe røykere med å bevege seg bort fra sigaretter. En av underskriverne er David Nutt, professor ved Imperial College of London, som i et intervju med Sky News Australia understreker at det ikke er noen reell vitenskapelig tvil om at alternativer til sigaretter at de er tryggere å røyke:

«Og likevel forsøker Verdens helseorganisasjon å legge alle mulige hindre i veien for damping og andre alternativer. De fortsetter å insistere på at røykere bare skal slutte, selv om vi vet at millioner av røykere ikke vil gjøre det, og millioner vil fortsette å ta opp vanen.»

Nutt og resten av ekspertene sparer ikke på kritikken i brevet, og mener at WHO «dessverre har avvist en folkehelsestrategi som kan unngå millioner av røykerealterte dødsfall» og at de har «sviktet i potensialet som ligger i å forandre tobakksmarkedet fra å være høyrisiko til å inneholde lavrisikoprodukter».  

I brevet lister ekspertene opp seks konkrete anbefalinger til WHO:

  • Gjøre tobakkskadereduksjon (THR) til en del av den globale planen for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer
  • Vurdere sikrere nikotinalternativer for røykere, kommende røykere og ungdom
  • Kreve at politiske forslag gjenspeiler de utilsiktede konsekvensene av strategier som f.eks forbud
  • Gi plass til flere stemmer i debatten om tobakk og skadereduksjon, som eksempelvis forbrukere
  • Lage en uavhengig gjennomgang av WHOs tilnærming til tobakkskontroll
  • Håndtere feilbehandling av tobakksindustrien på en hensiktsmessig måte, uten å danne barrierer for fremveksten av produkter med redusert skaderisiko

Avslutningsvis skriver ekspertene at «det er på tide at den globale tobakkspolitikken trekker på det fulle potensialet for å redusere tobakksskader», og etterspør et samarbeid mellom folkehelsevitenskap, politikk, forbrukere og leverandører [MNS1] med et felles mål for å møte FNs bærekraftsmål, og redusere den globale byrden som tobakksrelatert sykdom fører meg seg så fort som mulig.

Vi stiller oss bak samtlige av fagekspertenes anbefalinger, og håper innspillene blir hørt når landene i FCTC i november skal legge føringer for fremtidens globale tobakkspolitikk.

Til tross for at utallige offentlige helsemyndigheter over hele verden har uttalt at flere nye tobakks- og nikotinprodukter, som snus, er vesentlig mindre skadelig enn tradisjonelle sigaretter, ønsker WHO altså å bruke samme tiltak og reguleringer på alle tobakks- og nikotinprodukter. Det er bekymringsverdig.

Vi vet at det hvert år dør det ca. 8 millioner mennesker av tobakksrelaterte sykdommer på verdensbasis. Det er like mange mennesker som har dødd av koronapandemien til nå. Vi vet også at de fleste som benytter seg av alternative produkter til sigaretter er tidligere røykere. Det bør være en hovedprioritet i tobakkspolitikken å redusere skadevirkningene gjennom en begrensning av den tobakksbruken som er en trussel mot den globale folkehelsa. Tobakksrøykingen bør reduseres fremfor å gjøre det vanskeligere for de som ønsker å slutte.

Vi deler derfor bekymringen med fagpersonene og mener det er nødvendig at WHO, som verdens ledende helseorgan, tar til litt god, gammeldags snusfornuft og skiller tobakksrøyking fra andre mindre skadelige alternativer.

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ble vedtatt av WHO i 2003 – og ratifisert av majoriteten av de totalt 168 landene før den markante økningen av alternative tobakksprodukter. Med sine 168 medlemsland, inkludert EU, er traktaten en av FNs mest omfangsrike trakter som dekker over mer enn 90 prosent av jordas befolkning.

Den niende konferansen i FCTC, COP9, arrangeres i Haag 8.-13. november 2021.

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.