fbpx
Snusfornuft
Stortingsbygningen. Foto: Stortinget
Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Tobakkspolitikken bør fokusere på tobakken som gjør skade

Politikerne vil gjøre det vanskeligere å selge snus og andre alternative nikotinprodukter, selv om det er kjent at skadevirkningene av tobakksbruk i all hovedsak er knyttet til sigaretter. Hvorfor snu den gode trenden for folkehelsa som fører til at flere og flere stumper røyken?

I Norge dør fremdeles over 6000 nordmenn av røyk hvert eneste år. Ingen dør av snus.  

Likevel sendte Helse- og omsorgsdepartementet i sommer et forslag om endringer i tobakksskadeloven på høring. I forslaget til endringer ligger blant annet et forslag om et forbud mot spesialforretninger for e-sigaretter og andre nye tobakks- og nikotinprodukter. Dette forslaget innebærer at det tilsynelatende vil tillates spesialforretninger for sigaretter, men at det blir forbudt med tilsvarende butikker for snus og andre mindre skadelige nikotinprodukter.  

Det er vanskelig å se hvordan dette forslaget, som tilsynelatende ønsker å favorisere salgskanaler for sigaretter fremover mindre skadelige tobakksprodukter, vil oppfylle tobakksskadelovens formål om å begrense helseskadene ved tobakk.  

De fleste norske snusere er tidligere røykere. Tall fra Snusrapporten Norge 2020/2021 viser at 91 prosent av tidligere røykere sier de føler seg bedre eller mye bedre etter overgang fra røyk til snus. Den samme rapporten forteller også at 56 prosent av snuserne som er tidligere røykere ser på røykestopp som en helsegevinst. 

Og helsegevinst er det. Det estimeres at snus er minimum 90-99 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Norske helsemyndigheter har heller ikke kunne dokumentere dødsfall knyttet til snusbruk, i motsetning til dødsfall forårsaket av alkohol, røyking, støy eller fedme. 

Videre skriver også Folkehelseinstituttet at tilgangen til alternative tobakksprodukter, som snus og andre nikotinprodukter, kan ha bidratt til en bedre nasjonal folkehelse, i sin rapport «Helserisiko ved snusbruk» fra 2019:  

Det er mulig at tilgjengeligheten av snus fram til nå har vært netto positiv for befolkningens samlede helse i Norge. Den absolutte risikoen ved snusbruk (sammenlignet med ikke-bruk) er moderat sammenlignet med den risikoen røykere utsetter seg for. Data indikerer videre at det er langt flere som på grunn av snus har sluttet, redusert eller latt være å begynne med sigaretter enn det er snusbrukere som ville forblitt tobakksfrie uten tilgang på snus. 

Det er derfor ytterst nødvendig at det finnes attraktive alternativer til sigaretter som gjør det lettere for røykere å slutte, samtidig som det gjør det mindre attraktivt å begynne.  

Hvis målet er til regjeringen er å redusere tobakksrelaterte helseskader i Norge, bør tobakkspolitikken i Norge heller ha som hovedprioritet å redusere skadevirkningene gjennom en begrensing av tobakksbruken som faktisk er en trussel for folkehelsa. Tobakksrøyking bør reduseres fremfor å gjøre det vanskeligere for de som ønsker å slutte. 

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.