fbpx
Snusfornuft
World No Tobacco Day
World No Tobacco Day

Verdens tobakksfrie dag bør bli verdens røykfrie dag

En studie publisert i The Lancet viser at det blir flere røykere i verden, ikke færre. Nå røyker over 1,1 milliarder mennesker. Hvert år dør 700 000 europeere av røyking, 6 000 av dem er nordmenn. Kampen mot tobakk burde byttes ut med en kamp mot tobakksskader. Én type tobakk er problemet, en annen type er en del av løsningen.

31. mai er verdens tobakksfrie dag, som markeres av helsemyndigheter over hele verden. I mange land er det likevel helsemyndighetene som står i veien for å kunne ta i bruk de mest effektive hjelpemidlene i kampen mot røyking.

I noen land, som Storbritannia har helsemyndighetene klokelig gått mot strømmen, og endret fokus fra tobakkskamp til skadereduksjon. For det er ikke tobakken eller nikotinet i seg selv som er skadelig, men hvordan man bruker det.

På verdensbasis er det ingen dødsfall som kan knyttes til snus, mens flere millioner kan knyttes til røyking.

Begge deler er et nikotinholdig tobakksprodukt, men der slutter også likhetene. Folkehelsen ville tjent mye på om myndigheter verden over legger bedre til rette for at flere fikk nikotinen sin gjennom mindre skadelige produkter, som snus.

Det er ikke bare snus som kunne være et slikt produkt. Også snus uten tobakk eller e-sigaretter kan være gode måter å få røykere til å slutte å røyke, men samtidig kunne få nikotinen. Begge deler er forbudt i Norge.

6000 nordmenn dør av tobakksbruk hvert år. Samtlige dør av røyking. Hvis flere norske røykere hadde gått over til mindre skadelige tobakksprodukter, som snus, eller til andre nikotinprodukter, ville det gitt en enorm forbedring av folkehelsen.

Vi burde endre verdens tobakksfrie dag til verdens røykfrie dag. Det er røyking som dreper.

Om du vil lese studien i The Lancet finner du den her: Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019 – The Lancet

Foto: Faksimile fra WHO. 

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.