fbpx
Snusfornuft

Hvis folkehelsen er det viktigste, må lobbyorganisasjonene mot tobakk slutte med moralisme

Nikotin er ikke mer skadelig enn koffein. Det å fokusere på tobakksfrie produkters fordeler istedenfor sigarettindustrien er ikke den beste tilnærmingen om man er opptatt av folkehelse.

Skrevet av Patrik Strömer, generalsekretær i den svenske snusprodusentforeningen. Innlegget ble først publisert i GP.

Det er unektelig rart at en organisasjon som kaller seg “ikke-røykere” bedriver kampanje mot produktene som nettopp bidrar til at færre mennesker røyker. Resultatene fra Eurobarometer (506) – som måler tobakksvaner i EU – viser at det landet som røyker minst i EU er Sverige – et land hvor snus er tillatt.

Barometeret viser også at svenske menn, som også er den gruppen som snuser mest i EU, er den gruppen med færrest tobakksrelaterte sykdommer i EU. Dette er ikke fordi svenske menn bruker mindre tobakk, men fordi de fleste har byttet ut røyk med snus.  

At vårt produkt fører til at færre røyker ser vi på som positivt.

Ikke mer skadelig enn koffein

Det er vitenskapelig bevist at røyking øker risikoen for flere sykdommer, som lungekreft, KOLS og hjerteinfarkt, og at det korter ned antall leveår. Det er også en vitenskapelig enighet om at nikotin i seg selv ikke er mer skadelig enn koffein. Så det er ikke stoffet nikotin i seg selv som er grunnen til at røykere risikerer å bli syk eller dø for tidlig – det er selve røyken. Å inhalere forbrenningsrester er ikke bra for helsen.

I innlegget sitt i Gøteborgs-Posten argumenterer Helen Stjerna med at det er mulig å omgå loven i dag. Men alle som er litt kjent med disse problemene vet at det ikke er noen lov å omgå. Den eneste måten staten regulerer nikotinporsjoner på er med avgift.

For nikotinporsjoner har det derimot vært en bransjeavtale i flere år å imitere reglene som egentlig ikke finnes for snus. Det er en aldersgrense for kjøp av produktene, advarselstekst på emballasjen og et forbud mot reklame. Snusprodusentforeningen håper at utredningen som blir presentert senere i vår vil føre til at reglene som allerede følger av at bransjeavtalen blir lov. Det er beklagelig at staten har vært trege, men innovasjon er alltid et problem for klassifisering, regelverk og byråkrati. Vi hadde en lignende situasjon da kjøretøyet Segway ble introdusert og hvilke trafikkregler som ville gjelde da.

Alle som virkelig bryr seg om folkehelsen, kan ikke fortsette å følge en linje som i praksis kommer sigarettindustrien til gode.

I EU er det 100 millioner røykere. Snus er forbudt i mange land. Og lobbyen som kjemper mot tobakk er med på å opprettholde et falskt bilde av all tobakk og nikotin er like farlig som røyking. Det er beklagelig. Alle som virkelig bryr seg om folkehelsen, kan ikke fortsette å følge en slik linje som i praksis kommer sigarettindustrien til gode.

At store deler av tobakkindustrien har begynt å skifte og beveger seg bort fra glødende produkter er i utgangspunktet positivt, akkurat som bilprodusentene har katalysatorer og sikkerhetsbelter.

Problemet er at hvis voksne bruker nikotin på en måte som ikke bringer helsen i fare, er det ikke behov for organisasjoner som jobber for at neste generasjon skal være røykfri. Slike organisasjoner bør slutte å gjennomføre moralistiske kampanjer mot ting de ikke liker eller forstår, og heller ha fokus på å bekjempe noe som er bevist skadelig.

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.