fbpx
Snusfornuft
Foto av stortingsbygningen
Foto: Canva.

Dette mener partiene om snus

Det nærmer seg stortingsvalg og valgkamp. Hva mener partiene om snus? Om de i det hele tatt mener noe da?

De kommende ukene skal partiene ha landsmøter, hvor de vedtar valgprogrammene de skal overbevise velgerne med 13. september. Vi, som ekte snusnerder, har derfor tatt en titt på partienes forslag til stortingsvalgsprogram.

Vi bemerker at det i skrivende stund kun er partiet Rødt som har vedtatt sitt program. Det kan derfor komme endringer og nye formuleringer etter landsmøtene. I så fall skal vi følge ekstra godt med, og oppdatere om det kommer interessant snuspolitikk på bordet.

Men før vi dukker ned og ser hva de ulike partiene mener så har vi en god, gammeldags spoiler alert på gang: Det er i det store og hele ganske lite. Du er herved advart!

Høyre

I Høyres andreutkast til program er ikke ordet snus nevnt. Men følgende formulering står i utkastet:

 • Høyre vil jobbe for redusert tobakksbruk
Erna Solberg, Høyre. Foto: Thomas Moss, icu.no

Kristelig Folkeparti

KrF nevner heller ikke snus i sitt siste utkast til partiprogram. De har dog følgende formuleringer som har en grad av relevans:

 • KrF vil beholde et avgiftsnivå på alkohol og tobakk som bidrar til lavest mulig forbruk
 • Utrede hvordan alle barn kan sikres retten til et røykfritt hjemmemiljø
 • Styrke tobakkskadeloven ved å innføre røykeforbud på allmenne møtesteder som uteserveringer, holdeplasser og lekeplasser
 • Opprettholde forbudet mot reklame for alkohol, tobakk og pengespill, og forbudet mot markedsføring mot barn
Kjell Ingolf Ropstad, KrF. Foto: Astrid-Therese Theisen

Venstre

Ei heller Venstre nevner snus i sitt forslag til stortingsvalgsprogram. Følgende formulering er riktignok å finne i forslaget:

 • Dagens taxfree-ordning gjør at vi subsidierer forurensende flyreiser med skattefritak på alkohol og tobakk. Vi vil avvikle ordningen og bruke de økte avgiftsinntektene til å opprettholde et godt tilbud på alle landets flyplasser.
Guri Melby, Venstre. Foto: Bella Engh

Fremskrittspartiet

Hos Fremskrittspartiet blir heller ikke snus eksplisitt nevnt, men i programkomiteens høringsutkast finner vi følgende formuleringer:

 • Harmonisere avgiften på alkohol og tobakk med nivået i våre naboland for å unngå handelslekkasje og smugling
 • Ikke avgiftsbelegge e-sigaretter som tobakk

I tillegg har et mindretall i komiteen følgende dissens knyttet til det standardiserte utseendet på tobakksprodukter:

 • Reversere påbudet om bruk av såkalt «plain packaging» på tobakksprodukter. (På godt norsk – de grønne boksene skal vekk.)
Siv Jensen, FrP. Foto: Fremskrittspartiet

Senterpartiet

Som første parti så langt på listen, så nevner faktisk Senterpartiet snus. Her er deres formuleringer knyttet til snus og tobakk:

 • Skadelig bruk av alkohol og tobakk fører til dårlig helse og er årsaken til mange innleggelser på sykehus og behandlingsinstitusjoner
 • Senterpartiet vil arbeide for en ny tobakkstrategi med mer ambisiøse målsettinger og konkrete forslag til tiltak for å oppnå en tobakksfri ungdomsgenerasjon
 • Senterpartiet vil satse sterkt på røyke- og snuseslutt, høye tobakksavgifter og fortsatt reklamefrie tobakkspakker
Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har ikke nevnt snus, tobakk, røyk, sigaretter eller tilsvarende i sitt andreutkast til stortingsvalgsprogram.

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Snus blir ikke nevnt hos SV. I partiets siste utgave av program finner vi følgende:

 • Bevare vinmonopolet, avskaffe taxfree og redusere alkohol- og tobakkskvoten
 • Trekke oljefondet ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk
Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Miljøpartiet de Grønne

MDG har ikke nevnt snus, tobakk, røyk, sigaretter eller tilsvarende i sitt andreutkast til stortingsvalgsprogram.

Une Bastholm, Miljøpartiet De Grønne. Foto: MDG

Rødt

Rødt har arrangert sitt landsmøte og vedtatt program. De har ikke publisert det vedtatte programmet på nettsidene sine, så vi har ikke anledning til å se hva som er vedtatt.

I det siste utkastet som var til behandling på landsmøtet var ikke snus, tobakk, røyk, sigaretter eller lignende nevnt.

Bjørnar Moxnes, Rødt. Foto: Ihne Pedersen

Hva mener du om partienes snuspolitikk?

Vi hører gjerne fra deg på Facebook-siden eller Instagram-profilen vår for dine synspunkter på partienes snus- og tobakkspolitikk.

For oss i Swedish Match er det viktig å minne om følgende: Det er bedre å ikke snuse enn å snuse. Men det er veldig mye bedre å snuse enn å røyke, noe som er alternativet for mange. Og bare for å ha nevnt det: Det er ingen som dør av svensk snus.

Det er derimot mange som dør av røyk.

Og det er derfor vi mener det er problematisk at norske myndigheter konsekvent behandler snus og sigaretter helt likt. Da sigarettene ikke skulle synes i butikken, fikk det samme konsekvens for snus. Nå ble riktignok avgiften på snus satt noe ned i forbindelse med forhandlinger om statsbudsjettet for 2021, men tradisjonelt sett har avgiftsøkninger på røyk også betydd avgiftsøkning på snus. Når sigarettene skulle få standardiserte forpakninger, ble det også innført for snus.

Årlig er det over 6000 mennesker som dør av røyk i Norge. Sluttemetoden som hjelper flest å stumpe sigaretten, snus, tar ingen liv. Derfor mener vi det ikke er riktig at røyk og snus skal reguleres likt. Eller som vi pleier å si:

Nesten alle konklusjoner vedrørende snus er basert på andre typer røykfri tobakk med til dels andre og flere kreftfremkallende stoffer. Det blir som å uttale seg om risikoen ved lettøl basert på forskning på sprit.

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.