fbpx
Snusfornuft

Snuser ungdom mer enn før?

For fem år siden advarte helseminister Bent Høie kraftig mot en «snusepidemi» blant norsk ungdom. Etter at avgiftene på snus ble redusert fra nyttår, har mange advart mot at flere unge skal begynne å snuse. Men snuser unge mer enn før?

Norge og Sverige skiller seg ut fra alle andre europeiske land når det gjelder tobakksbruk. De største forskjellene ser vi i røykestatistikken. I 2018 var det hele 15 prosent av dansker mellom 20 og 29 år som røyket, i aldersgruppen 15-19 år var det over seks prosent.

Til sammenlikning er det nesten ingen ungdommer i Norge som røyker. Ifølge ferske tall fra SSB, er det kun én prosent av nordmenn mellom 16 og 24 år som røyker. Norske ungdommer begynner ikke lenger å røyke.

Snusen har utkonkurrert sigarettene blant norske ungdommer. Samtidig viser ikke tallene fra SSB noen spor av den «snusepidemien» helseministeren advarte mot. Tvert imot, de siste ti årene har snusbruken vært stabil, samtidig som røyking har forsvunnet.

Fortsetter etter bildet.

Ifølge SSB er det 18 prosent mellom 16 og 24 år som snuser daglig, som er en nedgang fra 21 prosent i toppåret 2013, men en økning fra 17 prosent i 2010.

Norge og Sverige er i ferd med å få en generasjon av ungdommer hvor ingen røyker. Det er helt unikt i verdenssammenheng. Snus bidrar ikke bare til at folk slutter å røyke, men at mange aldri begynner, skal vi tro forskerne i Folkehelseinstituttet:

«Vi må likevel gå ut fra at en del av våre aldri-røykere som begynner med snus ellers ville ha begynt med sigaretter dersom snus ikke hadde vært tilgjengelig»

Les også:

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.