fbpx
Snusfornuft

Hvordan var snusåret 2020?

Hvert år kommer Statistisk Sentralbyrå (SSB) med statistikk over hvordan snusing og røyking har utviklet seg det siste året, så hvordan gikk det i koronaåret 2020?

De siste ti årene har stadig flere begynt med snus. Særlig har det blitt populært blant unge menn. I dag er det slik at 30 prosent av alle menn i alderen 25-44 snuser daglig. Siden 2017 har dette ligget fast, unntaket er for menn i alderen 24-45, hvor det har vært en økning på seks prosentpoeng i periodene.

Fortsetter etter bildet.

I mange år har det vært stadig færre dagligrøykere, men i fjor viser tallene at andelen flatet ut på ni prosent. Det er særlig de unge som har stumpet røyken til fordel for snus, selv om det er mer vanlig med av-og-til-røyking som ligger på rundt 14-17 prosent for menn og 10-13 prosent for kvinner siden 2010.

Det er særlig de eldre aldersgruppene som holder fast på røyken. Det er fortsatt 17 prosent i alderen 55-64 som røyker daglig. Ser man tilbake til 2010 så var dette tallet på 23 prosent for menn og 20 prosent for kvinner i denne alderen.

Hvem er det som snuser?

Tallene viser at det er de som har grunnskoleutdanning som eneste utdanning er de som røyker mest. Utdanningsnivå har dog i liten grad innvirkning på hvorvidt det snuses eller ikke. Det som er mest interessant er at det er flere menn med videregående utdanning og universitetsutdanning som snuser, enn de i samme aldersgruppe som har grunnskoleutdannin

Dette skiller seg veldig fra menn i samme alder, som også i størst grad røyker.

Fortsetter etter bildet.

Utvikling i alt sier at færre bruker tobakksprodukter, men at mange har valgt å stumpe røyken de siste ti årene.

Positiv utvikling

Over 6.000 nordmenn dør av sigaretter i Norge hvert år. Sluttemetoden som hjelper flest, snus, tar null liv. Snus er minimum 90-99 mindre skadelig enn sigaretter og de fleste norske snusere er tidligere røykere.

For ordens skyld: Det er ikke registrert ett eneste dødsfall som følge av svensk snus.

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.