fbpx
Snusfornuft
Illustrasjon av snusboks på kafebord
Illustrasjon av snusboks på kafebord

Hvorfor er snus forbudt i EU?

Det kunne vært 200.000 færre dødsfall hvert år i Europa, hvis europeere hadde gått over fra røyk til snus. Så hvorfor er snus fortsatt ulovlig i EU?

Det kunne vært 200.000 færre dødsfall hvert år i Europa, hvis europeere hadde gått over fra røyk til snus. Så hvorfor er snus fortsatt ulovlig i EU? 

Svenske menn har de blant laveste forekomstene av tobakksrelatert kreft i Europa. Samtidig bruker de like mye tobakk som menn i andre europeiske land, men i Sverige snuses tobakken mens den røykes på kontinentet. EU innførte et forbud mot snus i 1992 etter at amerikanske sigarettselskaper drev aggressiv markedsføring for røykfri amerikansk tobakk.  

Svenskenes forkjærlighet for snus var tema da Sverige ble medlem av EU i 1995. Et av kravene svenskene stilte i forhandlingene var at de skulle være unntatt for forbudet mot snus som fantes i resten av EU. Og det unntaket er fremdeles på plass og svenskene kan som eneste land i EU kjøpe snus helt lovlig, med den konsekvensen at de også er blant de landene som kjøper minst sigaretter.  

Det har vært flere forsøk på å oppheve snusforbudet i EU. Forbudet ble i mange år tema i rettssaker i medlemsland og på europeisk nivå. Swedish Match tok saken til EU-domstolen og argumenterte for at forbudet ikke står seg i møte med den nye kunnskapen om snus som har kommet på bordet siden 1992, særlig erfaringene fra Sverige. Men vi nådde ikke frem i rettssystemet. 

En studie fra University of Alabama som ble gjennomført i 2004 viste at 200.000 dødsfall kunne vært unngått i EU hvert år, dersom Europa kopierte tobakksvanene til svenske menn.  

Til tross for dette konkluderte EU-domstolen i 2018 med at forbudet mot snus var lovlig. Sverige fortsetter dersom som det eneste landet i EU der snus kan selges lovlig, og de beholder beholder posisjonen som det EU landet med de færreste røykerne og laveste forekomstene av tobakksrelaterte sykdommer.  

Betyr det at alt håp er ute for å bedre den europeiske folkehelsen? Selvfølgelig ikke. Et nytt produkt, som er velkjent her hjemme, lanseres i stadig flere europeiske land.

Vi snakker naturligvis om nikotinposer, det som her på berget kalles for helhvit snus. Så skal det bli spennende å se om det kan skape krusninger i snusdebatten i EU. 

Nils Erlimo

Sosiale medier

Følg Snusfornuft i sosiale medier.